Bezpłatny trening Masz pytania?
661 331 292

Karate dla najmłodszych

Karate dla najmłodszych

W naszym klubie Sportowym Kumite z radością witamy wszystkich nowych członków – także tych najmłodszych. Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do prowadzenia treningów z dziećmi, które ukończyły 3 rok życia. Zajęcia karate to świetna okazja, aby od początku rozbudzić w dziecku miłość do aktywności fizycznej, przy okazji bawiąc się i ucząc w gronie rówieśników!

Bezpieczeństwo

Nauka pod okiem doświadczonych trenerów jest całkowicie bezpieczna. Zajęcia prowadzimy w niewielkich grupach, a sale treningowe przystosowane są do potrzeb najmłodszych.  

Twojemu dziecku nie grozi nic, oprócz dobrej zabawy!

Samodyscyplina

Regularne uczęszczanie na zajęcia, to okazja, aby dzieci uczyły się systematyczności i zaangażowania. Natomiast zdobywanie kolejnych stopni w karate, to praca nad samym sobą, nauka wytrwałości i dążenia do celu.

Twoje dziecko nauczy się przezwyciężać własne słabości!

Zdrowie

Karate to rozwój koordynacji ruchowej, gibkości i motoryki. Systematyczne treningi poprawiają wady postawy i wpływają pozytywnie na koncentrację. Dodatkowo karate, jako trening ogólnorozwojowy, usprawnia obustronną koordynację ciała, stymulując jednocześnie prawą i lewą półkulę mózgową.

Zajęcia karate zalecane są dla dzieci z dysleksją!

Beautiful children enjoying their trainings with coach at karate classes

Brak agresji

Sztuki walki to rozwój, aktywność, dyscyplina i samoobrona. Podczas treningów Twoje dziecko wielokrotnie usłyszy, że nieuzasadnione używanie siły jest niewłaściwe. Zajęcia karate nie wzbudzają agresywnych zachowań, wręcz przeciwnie – uczą dyscypliny, równowagi i samoopanowania, a dzieci pożytkują nadmiar energii w kontrolowany sposób.

Twoje dziecko nauczy się bronić, nie atakować!

Nauka i zabawa

Uczestniczenie w treningach pozytywnie wpływa na całościowy rozwój dziecka. Podbudowuje jego pewność siebie, pozwala nawiązywać nowe kontakty, jednocześnie kształci samodzielność, jak i umiejętność współpracy w grupie.

Twoje dziecko nauczy się dyscypliny i wzajemnego szacunku w atmosferze dobrej zabawy!

Karate jest

dla każdego,
bez względu na wiek

Raz rozpoczęta przygoda może trwać całe życie.
Na rozpoczęcie treningów nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno.

Zrób to dla swojego dziecka!

Zapisz się
na bezpłatny
trening
pokazowy.

Facebook